[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ  นายอดิสรณ์ โต๊ะมะสะหัด
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  วท.บ.
วิชาเอก  สถิติประยุกต์

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110