[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  ว่าที่ร.ต.หญิงปริชาติ ทองปราง
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางวิภาดา สังข์ทอง
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  คบ.ภาษาไทย
  วิชาเอก  ภาษาไทย

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110