[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กิจกกรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ  นางยศวดี เอิบกมล
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นายสมหวัง หนูสังข์
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ม.3
  วิชาเอก  -

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110