[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

       

  โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่  198    เดิมชื่อ  โรงเรียนประชาบาล ตำบลพะตง  (ประชากรอุทิศ)     ตั้งอยู่เลขที่  264 หมู่ที่ 1 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2481   ได้อาศัยศาลาโรงธรรมของสำนักสงฆ์ทุ่งลุงเป็นที่เรียนชั่วคราว   โดยมีนายบุญแก้ว   สัมพันธ์ชิต  เป็นครูใหญ่

          พ.ศ. 2483 กำนันเลื่อง ศรประสิทธิ์  พร้อมด้วยพ่อค้าประชาชน ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1   จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  ราคา 4,950 บาท  ( รื้อถอนแล้ว ) โดยมี  นายแสง  ยอดประสิทธิ์   เป็นครูใหญ่

          พ.ศ. 2491  กำนันเลื่อง   ศรประสิทธิ์    ร่วมกับคณะครู พ่อค้า   ประชาชน  ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารแบบ  024  จำนวน  1 หลัง มี 3 ห้องเรียน ราคา 21,000 บาท  (รื้อถอนแล้ว)

           วันที่ 1 มกราคม  พ.ศ.  2494  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนประชาบาลตำบลพะตง   เป็นโรงเรียนทุ่งลุง  (ประชากรอุทิศ)

          พ.ศ. 2515  บริษัทสง่าพานิชได้สร้างอาคารเรียนเพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แก่ นายวิทยา วรรณดิษฐ์  ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ    เป็นอาคารแบบ 024  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์เป็นเงิน 180,000 บาท ใช้ชื่อว่า “อาคารวรรณดิษฐ์” โดยมีนายสุภาพ  ฟิตประยูร เป็นครูใหญ่

          พ.ศ.2518 พ่อค้าประชาชนได้บริจาคเงินสร้างอาคารแบบ  024  จำนวน  4  ห้องเรียน ใช้ชื่อว่า    “อาคารมหาราช”   เพื่อถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9   พระชนมพรรษาครบ 4 รอบ อาคารหลังนี้ราคา 55,000บาท (รื้อถอนแล้ว) และในปีนี้มูลนิธิการศึกษามิตรภาพ ได้จัดกิจกรรมกระโดดร่มดิ่งพสุธา หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารแบบ 017 จำนวน   10 ห้องเรียน    พร้อมครุภัณฑ์    เป็นเงิน 860,000 บาท ให้ชื่อว่า “อาคารมิตรภาพที่ 198 ”  และได้ทำพิธีมอบ  เมื่อ วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2521

          พ.ศ. 2521  คณะกรรมการการศึกษา  นำโดยกำนันเลื่อง   ศรประสิทธิ์   พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมบริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อสบทบกับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน ราคา650,000บาท

           พ.ศ. 2522  คณะกรรมการการศึกษา  นำโดยกำนันเลื่อง ศรประสิทธิ์ พ่อค้า ประชาชนและคณะครู  ร่วมกันบริจาคเงิน 258,000 บาท   สมทบในการสร้างอาคาเรียนแบบ สข/อ.-31002  เป็นอาคารตึก 3 ชั้น 10 ห้องเรียน เริ่มแรกสร้าง 4 ห้องเรียน ใช้เงินสมทบ 10,000 บาท รวมราคา 1,252,000 บาท   จัดสร้างใน พ.ศ.2523 ในปีเดียวกัน ได้นำเงินอีก 158,000 บาท สำหรับรื้อถอนอาคารแบบ ป.1ข. อาคารแบบ 024 แล้วนำวัสดุไปต่อเติมอาคารวรรณดิษฐ์ ขึ้นอีก 1 ชั้น  ( อาคารวรรณดิษฐ์  แบบ ป.พิเศษ  ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว )

          พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณ 190,000 บาท    สร้างอาคารแบบอเนกประสงค์  สปช.602 /26   ขนาด 10 × 12 ตารางเมตร   ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.602/26 จำนวน 10 ที่นั่ง  ขณะนั้น   นายจำนงค์   พรหมพัฒน์    เป็นอาจารย์ใหญ่  ( ส้วมรื้อถอนแล้ว )

          พ.ศ. 2536 คณะกรรมการการศึกษาจัดหาเงินซ่อมแซมอาคารเรียน – ชั้น   ซึ่งชำรุด สิ้นเงิน 230,000 บาท   นายเฉลิม  รักษ์กุล   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

          ในปีงบประมาณ 2544   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากเทศบาลตำบลพะตงก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เป็นเงิน 760,000 บาท และได้รับการสนับสนุนบริจาค จากชุมชน สร้างรั้ว คอนกรีตด้านหน้าโรงเรียน และประตู คิดเป็นเงิน 277,000 บาท โดยมี  นายสวัสดิ์  เล็กสุทธิ์   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          ในปีการศึกษา 2545 ได้ปรับปรุงห้องสมุดโดยได้รับการอนุเคราะห์จาก คุณบุญสืบ  ยศเมธา   บริจาค เงิน จำนวน 200,000 บาท และสโมสรโรตารี่บางรัก กรุงเทพ บริจาค หนังสือ คิดเป็นเงิน 100,000 บาท และ ได้จัดสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนจำนวน  22  ช่อง   พร้อมประตูเหล็กดัด  เป็นเงิน  277,000 บาท ได้งบบริจาคจากคณะครูและประชาชน

          ในปีการศึกษา  2554  ได้ปรับปรุงห้องประชุมศรประสิทธิ์โดยได้รับงบบริจาคจาก  คุณประคอง  ศรประสิทธิ์  จำนวน  100,000 บาท  และจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 121,100  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   221,100 บาท     โดยมีนายประพัชน์   ยอดเพชร   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

          วันที่ 16  มีนาคม  2555  นายชวลิต   คงคาเนรมิตร  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198   ได้จัดงานระดมทรัพยากรโดยการจัดเลี้ยงน้ำชา   ได้รับเงินบริจาคจำนวน  350,000  บาท  จึงดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมมิตรภาพ   ห้องเรียนแท็บเล็ต  และจัดจ้างครูสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

          ปีงบประมาณ 2556  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมจาก  สพฐ.    (งบน้ำท่วม)   เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท  มาดำเนินการได้แก่ กำแพงกั้นน้ำหน้าอาคารเรียน 2 และหน้าอาคาร 3 ต่อเติมห้องสมุด สร้างเวทีมิตรภาพ  ลานจอดรถมิตรภาพ  ปรับปรุงห้องเรียนจำนวน 5  ห้อง ปรับปรุงกำแพงโรงเรียน

           ปีงบประมาณ 2558      โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมจาก  สพฐ.       เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท มาดำเนินการ ได้แก่  ทาสีห้องเรียน  อาคารเรียนแบบ สปช. 017 แบบ สข./อ.3/ 002   และ อาคารเรียนแบบ สปช. 017 งานย้ายป้ายกระดาษดำพร้อมปิดช่องประตู ,งานบุไม้อัดช่องลม ,งานกระจก อลูมิเนียม (ประตูบานสวิง ,ประตูบานเลื่อน ,หน้าต่างบานเลื่อน ) และรื้อถอนส้วม  10 ที่นั่ง (อยู่ในวัดทุ่งลุง)

            ปีงบประมาณ 2561      โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  สพฐ.  มาดำเนินการ  ก่อสร้างส้วมหญิง 4 ที่ 49   เป็นเงินจำนวน 337,500 บาท   และ  งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เป็นเงินจำนวน 153,750 บาท  ได้แก่  ติดตั้งฝ้าเพดาน ทาสีภายนอกอาคารเรียน  แบบ สปช. 017        

             ปีงบประมาณ 2562      โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียน   แบบอื่นๆ  ชื่ออาคารวรรณดิษฐ์-มิตรภาพ    เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท       

             ปัจจุบันโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198    เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   มีนักเรียนทั้งหมด  128  คน   ชาย   71  คน  หญิง  57  คน  มีบุคลากรประกอบด้วย   ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 7 คน  พนักงานราชการ  1 คน   ครูธุรการ 1 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน  นักการภารโรง 1 คน    แม่ครัว  1 คน   รวมบุคลากรทั้งสิ้น 13 คน


โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110