[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
ผู้บริหาร
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา>> "วิชาการก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมงามตา นักเรียนมีมารยาทงาม" อัตลักษณ์ของสถานศึกษา>> "ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ด้วยคำว่าสวัสดี"
E-SERVICE

นางสุปราณี กาญจนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 6
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
บุคลากรโรงเรียนวัดทุ่งคา
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา
Social Network
หัวหน้ากลุ่มสาระ
แฟ้มสารประชาสัมพันธ์
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กิจกกรมพัฒนาผู้เรียน
สนับสนุนการเรียนการสอน
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เวบลิ้งค์
ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
6 คน
สถิติเดือนนี้
61 คน
สถิติปีนี้
496 คน
สถิติทั้งหมด
668 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   จิตอาสาบริการตัดผมฟรี.....อ่านต่อ
  10 / ก.ย. / 2563 :  
   ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการป.....อ่านต่อ
  3 / ก.ย. / 2563 :  
   สืบสานประเพณี "ทำบุญวันสารทเดือนสิ.....อ่านต่อ
  3 / ก.ย. / 2563 :  
   กิจกรรมอนามัยเจริญพันธ์ ป้องกันการ.....อ่านต่อ
  28 / ส.ค. / 2563 :  
   กิจกรรมขวัญกำลังใจนักเรียน เรียนดี.....อ่านต่อ
  28 / ส.ค. / 2563 :  
   กิจกรรมยุวเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน.....อ่านต่อ
  28 / ส.ค. / 2563 :  
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดสอบ).....อ่านต่อ  
ดูข่าวสารทั้งหมด


แผนพัฒนาการศึกษา


แผนปฏิบัติการประจำปี


รายงานผลรอบ 6 เดิอน


รายงานผลประจำปี


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  สารสนเทศและระบบรายงาน

ข้อมูลสารสนเทศ

งานทะเบียนวัดผล

facebook

คัดกรองนักเรียนยากจน

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลด้านยาเสพติด
  ประกาศ
ทดสอบ.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
        นโยบายการบริหารงานบุคคล
        การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
     การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
        แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
     การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
        การประเมินความเสี่ยง
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล
   

โรงเรียนวัดทุ่งคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180