[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ  นายนิพล เพ็ชรรักษ์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
วิชาเอก  พละศึกษา

โรงเรียนวัดทุ่งคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180