[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ  นางสมประดี วิจะสิกะ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางสาวอาซีญา โสะเบ็ญอาหลี
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดทุ่งคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180