[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ  นางสาวไลล่า เจะสว่าง
ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์เคมี
  ชื่อ  นางเพ็ญพร สุวรรณจันทร์
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์กายภาพ

โรงเรียนวัดทุ่งคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180