[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายประดับ อ่อนทอง
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
  วุฒิการศึกษา  ปวส.
  วิชาเอก  การเกษตร

โรงเรียนวัดทุ่งคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180