[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


กิจกรรมขวัญกำลังใจนักเรียน เรียนดี
   วันที่ 28 สิงหาคม 2563 อำนวยการโดยนางสุปราณี กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคา มอบหมายให้ นางวรรณี สุขมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดทุ่งคา คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 4 คน เพื่อรับรางวัลพัดลม จำนวน 4 ตัว ให้เป็นขวัญและกำลังใจ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ คุณจักรกฤษณ์ จรูญศักดิ์ คุณโยษิตา จรูญศักดิ์(บุระชัด) ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งคา ผู้สนับสนุนของรางวัล
    28 ส.ค. 2563 : 16:53 : ภาพข่าวโดย สุปรานี คงสม