[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางพาณี สุวรรณศรี
  ตำแหน่ง  
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  การประถมศึกษา
  ชื่อ  นายเกียรติศักดิ์ จันทะมี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  คอมพิวเตอร์

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110