[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

โรงเรียนวัดเทพชุมนุมก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ.2458 สมัยทิดบุญแก้วเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพชุมนุม
โดยนายพลเอกสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ อุปราชเมืองปักษ์ใต้
ได้เสด็จตรวจราชการที่อำเภอหาดใหญ่ และมาตรวจการสร้างทางรถไฟไปประเทศมาลายู
อธิการบุญแก้วได้รับเสด็จ อันเชิญมาประทับที่ศาลาการเปรียญ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเห็นว่า
บ้านพรุซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวัดเทพชุมนุมมีประชากรมาก ทั้งเป็นทางผ่านของชาวต่างประเทศ
จึงตรัสให้พระยารำไพพงศ์บริพัตร ร่วมกับพระอธิการบุญแก้ว สร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้น ให้ชื่อว่า
“โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านพรุ”
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2472 มหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีธรรมราชสมุหเทศาภิบาล
มณฑลนครศรีธรรมราชมาตรวจราชการ เห็นว่าอาคารเรียนไม่เพียงพอสมควรสร้างเพิ่มเติม วันที่ 23
กันยายน พ.ศ.2473 อำมาตย์โทพระยาเมธาธิบดี เจ้ากรมวิชาการ
กับอำมาตย์เอกพระยาผดุงวิทยาเสริม เจ้ากรมวิสามัญศึกษา กระทรวงธรรมการ พร้อมด้วยอำมาตย์โท
พระยาวิฑูรดรุณการ ธรรมการมณฑล ธรรมการจังหวัด ธรรมการอำเภอ
มีมติให้สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น
พระอธิการมิตรเจ้าอาวาสวัดเทพชุมนุมในขณะนั้นได้ยกที่ดินให้เป็นสมบัติของโรงเรียน ขนาดกว้าง 1
เส้น ยาว 5 เส้น 18 วา คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
สร้างเสร็จและเปิดเรียนเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2475 ค่าก่อสร้าง 3,455 บาท
(อาคารหลังนี้ใช้งานจนถึงปี พ.ศ. 2521 จึงได้ทำการรื้อถอนเนื่องจากชำรุดมาก)
ปี พ.ศ.2504 นายสุทิน นันต์ธนะ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ร่วมกับพระอธิการถนอม
สิตวิริโย (พระครูสีตคุณาทร) เจ้าอาวาสวัดเทพชุมนุม นายสงค์ รักษ์วงศ์
กำนันตำบลบ้านพรุพร้อมราษฎรได้ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 32,500 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป
1 ก ขนาด 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง (รื้อถอนปี พ.ศ.2543 เนื่องจากสภาพชำรุดมาก)
ปี พ.ศ.2511 พระอธิการถนอม สิตวิริโย ได้ติดต่อขอเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล
จำนวน 360,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 004 ขนาด 8 ห้องเรียน 1 หลัง
ปี พ.ศ.2517 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 004 ขนาด 8 ห้องเรียน 1หลัง
จำนวน 390,000 บาท (รื้อถอนปี พ.ศ.2543 เนื่องจากชำรุดมาก)
ปี พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ สข 002/001 ขนาด 8 ห้องเรียน 1 หลัง
จำนวน 500,000 บาท
ปี พ.ศ.2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 203-2526 1 หลัง
งบประมาณ 300,000 บาท
ปี พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น
ขนาด 9 ห้องเรียน งบประมาณ 2,900,000 บาท เปิดใช้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2544
ปี พ.ศ.2544 รับโอนอาคารสภาตำบลบ้านพรุ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องสมุดโรงเรียน
โดยใช้งบประมาณซ่อมแซม จำนวน 287,000 บาท
ปี พ.ศ.2545 – 2547 ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสภาตำบลบ้านพรุที่ได้รับโอน
ใช้เป็นห้องสมุด ใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งสิ้น เป็นเงิน 750,000 บาทเศษ
เปิดใช้เป็นห้องสมุด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110