[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร
<<ยินดีต้อนรับ....สู่โรงเรียนวัดท่าหยี>>
ผลงานครูและนักเรียน

นางนิศารัตน์ ไชยวรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 6
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มรองผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เวบลิ้งค์ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
27 คน
สถิติปีนี้
401 คน
สถิติทั้งหมด
288171 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   การแข่งขันกีฬา เครือข่ายควนโสห้วยล.....อ่านต่อ
   ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โร.....อ่านต่อ
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม .....อ่านต่อ
   พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพ.....อ่านต่อ
   อมรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภ.....อ่านต่อ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษานอกสถานท.....อ่านต่อ
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดท่าหยีร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายคว.....อ่านต่อ
มอบเงินทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมา.....อ่านต่อ
จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทุนจ้างครูผู้สอนและพัฒนาการศึกษาโรง.....อ่านต่อ
หนังสือรับรองได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565-2569)).....อ่านต่อ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา.....อ่านต่อ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ).....อ่านต่อ
เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิครูดีศรีสงขลา 1 โรงเรียน 1 ทุนการศึกษา ).....อ่านต่อ
เข้าร่วมประชุม การดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึ.....อ่านต่อ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล.....อ่านต่อ
การจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที.....อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลรอบ 6 เดิอน

รายงานผลประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-SERVICE

Big Data ska2

My Office

E-Money

คลังความรู้

แบบฟอร์มต่างๆ

คัดกรองนักเรียนยากจน

GIS SKA2

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลด้านยาเสพติด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ ๗ รายการ (ปรากฏตามเอก.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นและปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา โดย.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๔ ที่นั่ง .....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
      นโยบายการบริหารงานบุคคล
      การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
   การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      การประเมินความเสี่ยง
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล