[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  แฟ้มข่าวโรงเรียนวัดท่าแซ
19
โรงเรียนวัดท่าแซจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นำอาหารมาร่วมทำบุญเนื่องในวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 5 เม.ย. 2564 : 11:14 : ภาพข่าวโดย : เข้าชม [ 78 ]
18
โรงเรียนวัดท่าแซ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถนำองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 5 เม.ย. 2564 : 11:11 : ภาพข่าวโดย : เข้าชม [ 91 ]
8
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง
 1 ก.ย. 2563 : 15:27 : ภาพข่าวโดย ปัญญาพร แก้วยก : เข้าชม [ 163 ]
7
กิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
 1 ก.ย. 2563 : 15:01 : ภาพข่าวโดย ปัญญาพร แก้วยก : เข้าชม [ 206 ]
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>

โรงเรียนวัดท่แซ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110