[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   ผลงานครูโรงเรียนวัดศีรษะคีรี

   การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปี การศึกษา ๒๕๖๓
   เจ้าของผลงาน โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

   ดูรายละเอียด
   [รุ่นที่ 2] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)
   เจ้าของผลงาน นางสาวจิรนันท์ อนุภัทร์
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

   ดูรายละเอียด
   อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)
   เจ้าของผลงาน นางสาวจิรนันท์ อนุภัทร์
   ข้อมูล ณ พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

   ดูรายละเอียด
   การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
   เจ้าของผลงาน นางสาวนูรียา ขุนดุหรีม
   ข้อมูล ณ จันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

   ดูรายละเอียด
   Surviving in an Online Class: Strategies for Teaching Speaking & Listening Skills for Primary School Level
   เจ้าของผลงาน นางสาวชนาวิทย์ ขวัญฤกษ์
   ข้อมูล ณ อาทิตย์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

   ดูรายละเอียด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 -> << 1 2 3 >>