[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายสุภัทร์ อินประดับ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  เกษตรศึกษา
  ชื่อ  นางนิตยา แก้วอรุณ
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  วท.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์บัณฑิต

โรงเรียนปรางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230