[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวภาวดี หรีมหนก
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  คบ.
  วิชาเอก  ปฐมวัย

โรงเรียนวัดพรุเตาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110