[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวพีรฉัตร แสงฉาย
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ด.
  วิชาเอก  บริหารการศึกษาและผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนวัดพรุเตาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110