[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

   

 ประวัติโรงเรียน

 

            โรงเรียนวัดพรุเตาะ เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2473 โดยกำนันพรหมทอง   ทองหอม กำนันตำบลพรุเตาะ (ปัจจุบันตำบลทุ่งใหญ่) พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในตำบล โดยมี  พระอธิการช่วย เจ้าอาวาสวัดพรุเตาะ ทำหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียน ยื่นต่อ ร.อ.อ.ขุนณรงค์ วังษา  นายอำเภอหาดใหญ่ ผลจากการสำรวจจึงได้อนุญาต โดยจังหวัดพิจารณาการอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน และเปิดเรียนได้ตามที่ร้องขอ ต่อมาว่าที่ ร.อ.ต.ขุนเกษมศักดิ์  ศึกษากร ธรรมการอำเภอหาดใหญ่   ได้ดำเนินการจัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในพื้นที่ จึงได้จัดตั้งโรงเรียน ในวัดพรุเตาะ โดยใช้ศาลาการเปรียญ (ปัจจุบันได้รื้อถอนสร้างอาคารอเนกประสงค์) เป็นที่เรียน โดยมีนายคล้าย    สุขสันต์ เป็นครูใหญ่และเป็นครูคนแรกของโรงเรียน ว่าที่ ร.อ.ต.ขุนเกษมศักดิ์  ศึกษากร เป็นประธานในพิธีเปิดเรียน มีผู้ปกครองและราษฎรร่วมพิธีประมาณ 50 คน มีนักเรียนมาเรียน 61 คน เป็นนักเรียนชาย 41 คน หญิง 40 คน

          พระอธิการช่วย เจ้าอาวาสวัดพรุเตาะ เป็นผู้อุปการะโรงเรียนร่วมกับกำนันพรมทอง ทองหอม  ได้จัดสร้างม้านั่งนักเรียน โดยขอบริจาคทรัพย์และแรงงานจากผู้ปกครองนักเรียน

          ต่อมา พ.ศ. 2482 กำนันพรมทอง ทองหอม ได้สร้างอาคารเรียน แบบ ป 1ข. โดยความร่วมมือช่วยเหลือของราษฎรในตำบล พร้อมกับทุนของทางราชการ โดยได้ทำการก่อสร้างหล่อตอหม้อ, ยกเสา, ใส่คาน แต่ยังไม่ได้มุงหลังคา เพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

          ครั้น พ.ศ. 2486 หลังสงครามโลกได้ทำการต่อเติมอาคารแล้วเสร็จ นักเรียนได้เข้าเรียนในอาคารเรียน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2498 รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด 70,000 บาท ทางราชการออกให้ประมาณ 25,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินบริจาคของผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาประมาณ 25,000 บาท ส่วนที่ดินของโรงเรียนประมาณ 1 ไร่ 2 งานได้จัดซื้อโดยเงินของผู้ปกครองนักเรียน  คิดเป็นเงินขณะนั้น 38 บาท (เงินสามสิบแปดบาทถ้วน)

          วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณ ปชส. จำนวน 20,000 บาท  (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป 1ข. ชั้นเดียว 1 หลัง 3 ห้องเรียน ขนาด 8X27 เมตร

          วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณของทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 1ข. ชั้นเดียว 1 หลัง 3 ห้องเรียน ขนาด 8X27 เมตร เพื่อรองรับการขยายชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเปิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2519 มีนักเรียน 30 คน

          วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2532  โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณของทางราชการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26 จำนวน 1 หลัง ขนาด 10Í20 เมตร งบประมาณ 369,000 บาท (เงินสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

          เดือนสิงหาคม พ.ศ.2540  นางจุฑาภรณ์  ทองดีเลิศ ขณะดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดพรุเตาะได้ประสานกับสโมสรโรตารี่ หาดใหญ่ และชุมชนบ้านพรุเตาะ เพื่อของบสนับสนุนสร้างอาคารเรียนแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ชำรุดมาก จนไม่สามารถซ่อมแซมได้สโมสรโรตารี่ หาดใหญ่ ได้บริจาคเงินจำนวน 390,000 บาท (เงินสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และคณะครูโรงเรียนวัดพรุเตาะร่วมกับชุมชนบริจาคอีกจำนวน 170,000 บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนอาคารอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 6 Í 8 เมตร จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน  พร้อมห้องน้ำจำนวน 2 ห้อง ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปีเศษ จนแล้วเสร็จและจัดพิธีรับมอบอาคารเรียนจากสโมสรโรตารี่ หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยนายอำเภอหาดใหญ่   นายสุนทร ฤทธิภักดี เป็นประธานรับมอบ และหัวหน้า การประถมศึกษาอำเภอหาดใหญ่ นายสฤษดิ์  มินทระ รับมอบอาคารต่อจากนายอำเภอหาดใหญ่ และส่งมอบต่อให้โรงเรียนวัดพรุเตาะ ขณะนี้ได้ใช้ประโยชน์อาคารเรียนโดยจัดเป็นอาคารเรียนชั้นอนุบาล 1-2 และห้องสมุดโรงเรียน

          ปัจจุบัน นางสาวพีรฉัตร  แสงฉาย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรุเตาะ  มีครูประจำการ 4 คน  นักเรียน   63  คน นักการภารโรง 1 คน เจ้าที่ธุรการโรงเรียน 1 คน  พนักงานราชการ 1 คน

 

 

 


โรงเรียนวัดพรุเตาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110