[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชื่อ  นางสาวโสพิศ เหล็มหมาด
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อ  นางจารีย์ ทองคโชค
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  นาฏศิลป์
  ชื่อ  นางสุทธิลักษณ์ สุทธิประการ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ปฐมวัย
  ชื่อ  นางกัญญา หวังเบ็ญหมัด
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสาวรอบีย๊ะ ตือเงาะ
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ (ชีวะ)
  ชื่อ  นางสาววาสุชา เพชรกาญจน์
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์
  ชื่อ  นางสาวศศิเกศร ปางนิติคณากร
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ภาษาจีน