[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชื่อ  นายอโน นัครามนตรี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
วิชาเอก  เทคโนโลยีทางการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวอาซีกีน ขะเดได้หวัง
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นางสาวณัฐกาต์ ธรรมวาโร
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  การศึกษาพิเศษ
  ชื่อ  นายชโนทัย เพชรคง
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  พละ
  ชื่อ  นายเชาวนัท บุญญะสุวรรณ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  พละ
  ชื่อ  นายขจร จัตยาวรรณ
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  ช่างไฟฟ้า4
  ชื่อ  นางอรสา บัวชื่น
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
  วิชาเอก  วัดผล