[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

 ข้อมูลบุคลากร ณ 10 พฤษจิกายน 2565 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ฝ่ายบริหาร 1 - 1
ครูผู้ช่วย - - -
ครู - 3  3
ครูชำนาญการ 2 4 7
ครูชำนาญการพิเศษ - 6 6
พนักงานของรัฐ - - -
ลูกจ้างชั่วคราว - 3 3
นักการภารโรง 1 - 1
พนักงานขับรถ - - -
นักศึกษาฝึกสอน - - -
รวม 5 16 21