[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดเนินพิชัย ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
 

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 6 2 8
อนุบาลปีที่ 3 2 5 7
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 8 19
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 16 30
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 12 28
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 14 26
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 21 42
ประถมศึกษาปีที่ 6 19 13 32
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 18 34
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 18 34
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 4 21
รวม 150 130 280

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565