[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ  นางสาวณิชชาวีร์ แก่นจันทร์
ตำแหน่ง  ครูเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา  -
วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนวัดเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230