[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
รายการเอกสารทั้งหมด                                                                           ระบุชื่อเอกสารที่ต้องการค้นหา     
ที่
เรื่อง
สถิติ
กลุ่ม
ดาวน์โหลด
1 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 ใบเบิกถอนคู่ฝาก 4 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
3 ใบเบิกเงินใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
4 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 ใบติดใบเสร็จเงิน 3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
6 แบบคำขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 แบบอนุมัติยืมเงิน 3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
8 แบบขอส่งใช้เงินยืม 4 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
9 แบบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
10 ต้นฉบับคู่มือการจัดทำ จัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา 5 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
11 คู่มือซื้อ ปพ1 4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
12 คู่มือการปฎิบัติงาน การจำหน่ายนักเรียน 5 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
13 คำร้องขอย้ายครู 4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
14 ค่าขอมีบัตรประจำตัวราชการต่างๆ ปี 63 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
16 ค่าเช่าบ้าน 3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
17 ขออนุญาตไปราชการ 6 กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ขอย้ายสับเปลี่ยนครู(ฉบับปรับปรุง) 5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ใบลาต่างๆ 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน 5 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>