[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
รายการเอกสารทั้งหมด                                                                           ระบุชื่อเอกสารที่ต้องการค้นหา     
ที่
เรื่อง
สถิติ
กลุ่ม
ดาวน์โหลด
1 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 23 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2 ใบเบิกถอนคู่ฝาก 22 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
3 ใบเบิกเงินใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 22 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
4 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 19 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 ใบติดใบเสร็จเงิน 22 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
6 แบบคำขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 25 กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 แบบอนุมัติยืมเงิน 19 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
8 แบบขอส่งใช้เงินยืม 22 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
9 แบบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 22 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
10 ต้นฉบับคู่มือการจัดทำ จัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา 23 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
11 คู่มือซื้อ ปพ1 20 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
12 คู่มือการปฎิบัติงาน การจำหน่ายนักเรียน 23 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
13 คำร้องขอย้ายครู 24 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
14 ค่าขอมีบัตรประจำตัวราชการต่างๆ ปี 63 21 กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 19 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
16 ค่าเช่าบ้าน 20 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
17 ขออนุญาตไปราชการ 24 กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ขอย้ายสับเปลี่ยนครู(ฉบับปรับปรุง) 23 กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ใบลาต่างๆ 25 กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน 24 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>