[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
รายการเอกสารทั้งหมด                                                                           ระบุชื่อเอกสารที่ต้องการค้นหา     
ที่
เรื่อง
สถิติ
กลุ่ม
ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครเรียน 41 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 76 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3 ใบเบิกถอนคู่ฝาก 77 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
4 ใบเบิกเงินใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 77 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 73 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
6 ใบติดใบเสร็จเงิน 329 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
7 แบบคำขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 75 กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 แบบอนุมัติยืมเงิน 80 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
9 แบบขอส่งใช้เงินยืม 78 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
10 แบบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 75 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
11 ต้นฉบับคู่มือการจัดทำ จัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา 163 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
12 คู่มือซื้อ ปพ1 80 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
13 คู่มือการปฎิบัติงาน การจำหน่ายนักเรียน 75 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
14 คำร้องขอย้ายครู 79 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
15 ค่าขอมีบัตรประจำตัวราชการต่างๆ ปี 63 76 กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 75 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
17 ค่าเช่าบ้าน 74 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
18 ขออนุญาตไปราชการ 79 กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ขอย้ายสับเปลี่ยนครู(ฉบับปรับปรุง) 81 กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ใบลาต่างๆ 80 กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
  << 1 2 >>