[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


นางนงเยาว์ สังข์สร
ครูชำนาญการพิเศษ
0849657829

โรงเรียนวัดคลองแห สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110