[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฉลองอาคาร 90 ปี อนุสรณ์อาจารย์ทอง
   วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชาวบ้านในชุมชนวัดคลองแห ร่วมกันทำบุญตักบาตร ฉลองอาคาร 90 ปี อนุสรณ์อาจารย์ทอง ณ โรงเรียวัดคลองแห
    19 ม.ค. 2564 : 10:40 : ภาพข่าวโดย นายสิทธิชัย พรหมมณี