[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


กิจกรรมอบรมธรรมะ ฝึกนั่งสมาธิ
   วันที่ 28 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดคลองแหได้จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และฝึกนั่งสมาธิ โดยมีพระอาจารย์ฉลอง มาอบรมให้ความรู้เเรื่องธรรรมะ และการฝึกนั่งสมาธิ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนวัดคลองแห
    19 ม.ค. 2564 : 09:40 : ภาพข่าวโดย นายสิทธิชัย พรหมมณี