[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางบังอร ประกอบพุ่ม
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางอรุณ คูณทรัพย์
  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110