[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ  นางปิยมาศ ภู่เพชร
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ว.ทบ
วิชาเอก  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  ชื่อ  นางสาวขนิษฐา จิตภักดี
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110