[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ  นางสายใจ คงปินัง
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  
วิชาเอก  ภาษาไทย
  ชื่อ  นายศุภกร ประนอม
  ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการ
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ภาษาไทย

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110