[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาว จิราพิชญ์ ขวัญพรหม
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา  
  วิชาเอก  

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110