[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวชนันญภัค จุลบุตร
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
  วิชาเอก  การบริหารการศึกษา
  ชื่อ  นางสาวชญาภา ศรีรุจี
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

โรงเรียนวัดเขากลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110