[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
   ผลงานครูโรงเรียนวัดเขากลอย

   ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษา ระดับชั้น ป.4-ป.6 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69)
   เจ้าของผลงาน นางฉายาลักษณ์ วุฒิพันธุ์
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

   ดูรายละเอียด
            
   ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1 - ป.3 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69)
   เจ้าของผลงาน นางสาวแสงระวี สังขรัตน์
   ข้อมูล ณ อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

   ดูรายละเอียด
            
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 << 1 >>

โรงเรียนวัดเขากลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110