[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยี

ชื่อ  นางสาวหุสนา หมัดบิลเฮต
ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา  กษ.บ.
วิชาเอก  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110