[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวสุนิศา หวังสุข
  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง
  วุฒิการศึกษา  กษ.บ.
  วิชาเอก  ชีววิทยา

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110