[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


นายประเวศ ศรีสุวรรณ
ครูชำนาญการ
0879691405


นางบุรฉัตร ดำนะกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
0894676260


นางอังคนารัตน์ มากชูชิต
พนักงานราชการ
0867329201


นางสาวเซาดะห์ บินยีหมัด
ครูอัตราจ้าง
0872854168


นางสาวหุสนา หมัดบิลเฮต
ครูอัตราจ้าง
0805476089


นางสาวบงกช วัฒนา
ครูอัตราจ้าง
0819575651

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110