[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  กิจกกรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ  นางสาวลัดดา แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ
วิชาเอก  ปฐมวัย
  ชื่อ  นางอำนวย ศิริมุสิกะ
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  ศศ.บ.
  วิชาเอก  ปฐมวัย

โรงเรียนวัดบางทีง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220