[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายสุรินทร์ ชนะดัสกร
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา  ค.ม.
  วิชาเอก  บริหารการศึกษา

โรงเรียนวัดบางทีง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220