[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


กิจกรรมชาวบางทีงร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติก
   สภานักเรียนโรงเรียนวัดบางทีง จัดกิจกรรมชาวบางทีงร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติก ตามเจตนารมณ์ของสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 #TSCชวนเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
    1 ก.ย. 2563 : 14:06 : ภาพข่าวโดย ว่าที่ร้อยตรีชุกรี ลำโป