[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  จุรีรัตน์ รัตนเหม
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  วิชาเอก  ศษ.ม. บริหารการศึกษา

โรงเรียนวัดบางศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230