[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
รายการเอกสารทั้งหมด                                                                           ระบุชื่อเอกสารที่ต้องการค้นหา     
ที่
เรื่อง
สถิติ
กลุ่ม
ดาวน์โหลด
1 ใบติดใบเสร็จรับเงิน 4 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
2 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 5 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
3 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
4 ใบเสนอราคา 3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
6 บัญชีเวลาการปฏิบัติราชการของครูอัตราจ้าง 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
7 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานรวม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 แบบฟอร์มสมัครเรียน 3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
9 แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน 3 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
10 แบบขอเปลี่ยนเวร 5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>