[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางอุรัย สุระเสน
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.
  วิชาเอก  ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดบางลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110