[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร
ทรงพระเจริญพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตตฺ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ผลงานครูและนักเรียน

นางสาวอัฐภรณ์ สุทธินวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 21
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มรองผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2


เวบลิ้งค์ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
17 คน
สถิติปีนี้
570 คน
สถิติทั้งหมด
1742 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   กิจกรรมสอยดาว เพื่อสร้างห้องน้ำให้.....อ่านต่อ
   ซีพีออล บริจาคหนังสือ.....อ่านต่อ
   นิเทศติดตามการเรียนการสอน coding ระดับ.....อ่านต่อ
   กิจกรรมทัศนศึกษา.....อ่านต่อ
   กิจกรรมกีฬาสีภายใน.....อ่านต่อ
   กิจกรรมมอบทุนของอาจารย์นวพร.....อ่านต่อ
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมกา.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการอาคารคุรุสัมมนาคาร(หอพัก) สำนักงานศึกษาธิการภาค 6).....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเดิน-วิ่งมาราธอนชายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565).....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน).....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี).....อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล กิจกรรม " หนึ่งครู.....อ่านต่อ
การอบรม Stand Up การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ).....อ่านต่อ
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ.....อ่านต่อ
เเจ้งเลื่อนการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2564).....อ่านต่อ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเพื่อเผยแพร่โปรแกรมการทดสอบฯและรายงานผลสมรร.....อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลรอบ 6 เดิอน

รายงานผลประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-SERVICE

Big Data ska2

My Office

E-Money

คลังความรู้

แบบฟอร์มต่างๆ

คัดกรองนักเรียนยากจน

GIS SKA2

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลด้านยาเสพติด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเหล็ก โครงการเปิดรั้วโรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนป.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะญี่ปุ่น (เงินบริจาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (โครงการค่ายวิชาการพัฒนาผลสัมฤท.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อเครื่อง Printer (โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) โดย.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
      นโยบายการบริหารงานบุคคล
      การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
   การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      การประเมินความเสี่ยง
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล