[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นางสาวรัตน์จรี จิตรนารี
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  คอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180