[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


โครงการเรียนสุจริต
   วันที่ 14 กันยายน 2563 นางสาวสาริศา บริเพชร์ ผู้บริหารพร้อมคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต หลากหลายทางความคิด Creative thinking บริษัทดีๆ ของนักเรียน.....จากครูที่ทำหน้าที่เป็น coach วิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ลุงอร่าม ศรีพรหมทอง
    15 ก.ย. 2563 : 10:56 : ภาพข่าวโดย ัยุวดี หลีหมาด