[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


ประเมินผลการดำเนินงานของ "สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563 "
   3 สิงหาคม 2563 นายอภิชนม์ แก้วมณี พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา เข้าประเมินผลการดำเนินงานของ "สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563 " เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” บรรลุผลสำเร็จต่อไป
    26 ส.ค. 2563 : 15:28 : ภาพข่าวโดย ัยุวดี หลีหมาด