[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
ผู้บริหาร
อัตลักษณ์ "ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย" เอกลักษณ์ "สร้างโอกาส ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพ" คำขวัญ "การศึกษา คือ ดอกไม้ของชีวิต"
E-SERVICE

นางปัณฑินา ชะตารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 27
ข้อมูลหน่วยงาน
   

โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110