[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
ผู้บริหาร
อัตลักษณ์ "ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย" เอกลักษณ์ "สร้างโอกาส ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพ" คำขวัญ "การศึกษา คือ ดอกไม้ของชีวิต"
ผลงานครูและนักเรียน

นางปัณฑินา ชะตารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สมาชิก
สมาชิกทั้งหมด 29
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ติดต่อเรา
หน่วยงานภายใน
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มรองผู้บริหาร
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เวบลิ้งค์ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
27 คน
สถิติปีนี้
564 คน
สถิติทั้งหมด
289582 คน

  ภาพกิจกรรม
ภาพข่าวกิจกรรม
   รางวัลระดับดีเยี่ยม การพัฒนาหลักสู.....อ่านต่อ
   ทำMOUหลักสูตรเชื่อมโยงกันสถานศึกษาอ.....อ่านต่อ
   ท่าจีนเกมส์ 65.....อ่านต่อ
   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา.....อ่านต่อ
   จกรรมวันแม่แห่งชาติ.....อ่านต่อ
   ทัศนศึกษา65.....อ่านต่อ
ดูภาพข่าวทั้งหมด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอพระราชทานเหรีญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี2565).....อ่านต่อ
โรงเรียนท่จีนอุดมวิทยาเปิดการเรียนการสอนแบบ On site).....อ่านต่อ
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่2/2564ผ่านระบบ Google meet).....อ่านต่อ
5จุดเน้นเด็กสงขลา.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ม1-3.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ป1-6.....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา อ2-3.....อ่านต่อ
ทดสอบ).....อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายงานผลรอบ 6 เดิอน

รายงานผลประจำปี

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  E-SERVICE

Big Data ska2

My Office

E-Money

คลังความรู้

แบบฟอร์มต่างๆ

คัดกรองนักเรียนยากจน

GIS SKA2

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลด้านยาเสพติด
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ รร. โดยวิธ.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนท่าจีนอ.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสติกเกอร์ ไวนิล โครงการพัฒนาโรงเรียนแกนนำ ป้องกั.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิล โรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิ.....อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรม โรงเรียนคุณภาพประจ.....อ่านต่อ
ดูประกาศทั้งหมด
  ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
  การปฏิบัติงานและการให้บริการ
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การบริหารงบประมาณ
      แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี   รายงานงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานผลประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้าง
      แผนจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
      นโยบายการบริหารงานบุคคล
      การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  รายงานผลการพัฒนา
   การส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียน   สถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์   การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      การประเมินความเสี่ยง
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  รายงานผลป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานผลป้องกันการทุจริตประจำปี
  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
  ลิ้งค์

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

งานวิจัยและนวัตกรรม

เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ.

เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ

เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ

  ข่าวการศึกษา แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

เผยแพร่ข้อมูล