[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
  ชื่อ  นายเกษม แก้วประทุมวัน
  ตำแหน่ง  ครูผูัช่วย
  วุฒิการศึกษา  คษ.บ.
  วิชาเอก  พลศึกษา

โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2                 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110